Hvem var Galileo Galilei?

Italieneren Galileo Galilei ( - 1642) var det første menneske, der kiggede ud i universet med et teleskop, det skete i 1609. Ved at kigge på Jupiter med sit teleskop så Galileo Galilei fire måner kredse omkring planeten. Dette var i direkte stid imod den kristne bibelopfattelse, at alting i universet kredser omkring Solen. De fire måner - viste Galileo Galilei - kredser omkring Jupiter.

Galileo Galilei blev dømt af den kristne kirke fordi, Galileo Galilei i en bog havde skrevet, at Jorden bevægede sig. Galileo Galilei dom blev livsvarig husarrest. Galileo Galilei arbjede dog videre så godt han kunde fra sit fængsel.

Optakt
I 1543 udgav Nicolaus Kopernikus sit værk ’Om de himmelske sfærers omdrejning’. I dette værk fremlagde den polske astronom og katolske embedsmand teorien om, at det ikke var Jorden, men Solen, der var Solsystemets omdrejningspunkt.

Dette stred imod den såkaldte ptolemæiske verdensopfattelse, der havde Jorden som omdrejningspunkt. Der skulle dog gå hele 70 år efter udgivelsen, før hans værk kom i den katolske kirkes Index Librorum Prohibitorum over forbudte bøger. I mellemtiden var reformationen der.

I bogen "Stjernebudbringeren" omkring sin nye viden om universet, bl.a. at der omkring planeten Jupiter kredse fire måner, hvilket viser, at der i universt findes andre opjekter som er centrum for noget. Dette er i modstid imod den kirkelige opfattelse, at alting kredser sig omkring Jorden. - I 1616 blev Galileo Galilei indtalt til samtale hos "kætternes hammer" kardinal Bellarmino, der havde dømt Bruno til døden ved levende brændig på bålet.

Den italienske videnskabsmand Galileo Galilei udgav bogen ’Dialog om de to store verdenssystemer’ i 1633. Her fremlagde Galileo Galilei det - ifølge den romersk-katolske kirke - kætterske verdensbillede, som Nicolaus Kopernikus havde beskrevet næsten 100 år før.

Galileo Galilei blev af den romanske inkvisition dømt til husarrest, hvor han dog stadig kunne fortsætte sin forskning. Den romerskkatolske kirkes forbud mod bøger om heliocentrisme fortsatte helt frem til 1757, hvor pave Benedikt XIV ophævede forbudet.

Det var så sent som i 1992, at biskoppen af Rom (paven) godtog, at Galileo Galilei havde ret, at Jorden bevæger sig. Mere end 300 år efter, at Galileo Galilei have bevist, at Jorden bevæger sig.

Galileo Galilei opdagde den førte lov om relavitet. Albert Einstein opdagde de to næste love om relavitet.